By Busch David D Nikon D80 Digital Field Guide 2007 Paperback - haider.gq

ek i s zl k kutsal bilgi kayna eksisozluk com - ben odt de yemek 2 lirayken bakt m ocuklardan birisi turnikeden ge iyor di eri de s ran n sonunda bekliyor yeme i alan tepsiye iki er atal ka k koymu gittim arkas ndan seslendim me er ikisi payla acakm o yeme i paralar yetmiyormu ilgili yerlerle konu tum sorumlulu u al yorum bu iki renciyi bundan sonra turnikeden ge irece im dedim kimse itiraz