Bergrede En Vredesbeweging - haider.gq

de verlichting tegenwicht org - omdat het waarnemingsvermogen en het verstand van de mens beperkt is kan het menselijk verstand het goddelijke niet vatten er zijn dan ook andere wegen om iets van het goddelijke te ervaren visioen profetie meditatie mystiek vergelijkingen symbolen beelden beeldspraak of ook getallen maar ook kennis en wijsheid de weg dus van de rede